Saturday, May 24, 2014

MEMBERSHIP PROMO at MOHANATURO HOLISTICS / PROMOSI KEAHLIAN MOHANATURO HOLISTICS

MOHANATURO HOLISTICS is offering great savings for your long term healthcare plan for family and/or company. Membership is transferable to immediate family members, i.e. parents, spouse and children.

1. Normal/basic membership:
RM200 for 5 treatment sessions (Total savings of RM50)
·       Entitles you to take up our Auricular Acupuncture certificate course @RM288 (optional)

2. Gold card: - Family / Corporate membership
RM500 for 10 treatments plus 2 FREE treatment sessions (Total savings of RM100)
·        Entitles you to take up our basic Acupressure and Homeopathy certificate course @RM500 (optional)* Our normal charges for ONE treatment of Acupuncture, Homeopathy and Sound therapy is RM50 only.
Homeopathy is the best cost effective treatment for chronic diseases.
Homeopathy can very often cure a patient of a long standing chronic disease just based on the subjective symptoms of the patient.
It’s paradigm is ‘Treat the patient, not the disease’.
The patient is a collection of subjective symptoms while the disease is a collection of objective symptoms.

Allopathy while relying on objective symptoms, extensive and expensive diagnostic procedures, very often puts a long term patient of a chronic disease in a worse condition health wise and wealth wise after commencing treatment.12G JALAN CEMPAKA SD12/1 BANDAR SRI DAMANSARA
52200 KUALA LUMPUR
TEL: 012-2337632

www.mohanaturoholistic.blogspot.com

MOHANATURO HOLISTICS menawarkan penjimatan yang besar untuk rancangan penjagaan kesihatan jangka panjang anda untuk keluarga dan / atau syarikat. Keahlian boleh dipindahkan kepada ahli-ahli keluarga terdekat iaitu ibu bapa, pasangan dan anak-anak .

1. Keahlian biasa / asas 
RM100 bagi 4 sesi rawatan ( Jumlah penjimatan RM20)
· Melayakkan anda untuk mengambil kursus bersijil Akupuntur Auricular @ RM288 kami (tidak wajib/pilihan)

2. Kad Emas:
RM300 untuk 12 rawatan ditambah 1 rawatan PERCUMA 
( Jumlah penjimatan RM90 )
· Melayakkan anda untuk mengambil kursus bersijil asas Akutekanan dan Homeopati @ RM500 (tidak wajib/pilihan)

3. Kad Platinum Keluarga / Korporat:
RM600 untuk 24 campur 2 rawatan PERCUMA. ( Jumlah penjimatan RM180 )
· Secara automatik mendaftar anda untuk mengambil kursus Akupuntur dan Homeopati untuk penyakit kronik @ RM4400 (tidak wajib/pilihan)

* Caj biasa kami setiap rawatan Akupunktur , Homeopati dan Terapi Bunyi adalah RM30 / = sahaja.
Homeopati adalah kaedah rawatan yang berasaskan bukti saintifik terbaik dan berkesan untuk penyakit-penyakit kronik.

Homeopati seringkali boleh menyembuhkan seorang pesakit penyakit kronik lama hanya berdasarkan gejala subjektif pesakit.

Ia menggunakan paradigma 'Rawat pesakit, bukan penyakit'.

Pesakit adalah koleksi gejala subjektif manakala penyakit adalah koleksi gejala objektif.

Allopathy bergantung kepada gejala objektif, prosedur diagnostik yang mendalam dan mahal , seringkali meletakkan pesakit penyakit kronik dalam keadaan kesihatan yang lebih buruk serta menanggung perbelanjaan yang besar selepas memulakan rawatan.MOHANATURO HOLISTICS
12G JALAN CEMPAKA SD12 / 1 BANDAR SRI DAMANSARA
52200 KUALA LUMPUR
TEL: 012-2337632


www.mohanaturoholistic.blogspot.com

No comments:

Post a Comment